Modeling reconfiguration in a FPGA with a hardwired network on chip

M.A. Wahlah, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling reconfiguration in a FPGA with a hardwired network on chip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen