Modeling polyolefin deformation resistance in a growing microparticle

U.S. Agarwal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling polyolefin deformation resistance in a growing microparticle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering