Modeling planned and unplanned store stops for the scenario based simulation of pedestrian activity in city centers

J. Dijkstra, A.J. Jessurun

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling planned and unplanned store stops for the scenario based simulation of pedestrian activity in city centers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering