Modeling of ultrasound propagation through contrast agents

J.J.F.A.H. Grootens, M. Mischi, M. Böhmer, H. Korsten, R.M. Aarts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of ultrasound propagation through contrast agents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen