Modeling of the conductivity of a composite nanotube-polystyrene made with a latex-based process

N. Grossiord, O. Regev, J. Loos, B. Voogt, H.E. Miltner, B. Van Mele, C.E. Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-208
TijdschriftPolymer Preprints
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of the conductivity of a composite nanotube-polystyrene made with a latex-based process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit