Modeling of spray behavior of a diesel fuel surrogate

M.D. Boot, D.D.T.M. Erp, van, P.J.M. Frijters, C.C.M. Luijten, R.S.G. Baert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of spray behavior of a diesel fuel surrogate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen