Modeling of passive-active device interactions

W. Schoenmaker, P. Meuris, E. Janssens, W.H.A. Schilders, D. Ioan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of passive-active device interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen