Modeling of intensified glycerol steam reforming in a heat-exchange integrated microchannel reactor

A. Delparish, Ahmet K. Avci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of intensified glycerol steam reforming in a heat-exchange integrated microchannel reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering