Modeling of electromagnetic effects in complete RF blocks

J. Niehof, H.H.J.M. Janssen, W.H.A. Schilders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of electromagnetic effects in complete RF blocks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen