Modeling of decision making processes in supply chain planning software : a theoretical and empirical assessment of i2 TradeMatrix

A.J. Zoryk-Schalla

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

863 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • de Kok, A.G. (Ton), Promotor
  • Wortmann, Hans, Promotor
  • Fransoo, Jan C., Co-Promotor
Datum van toekenning4 dec. 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1537-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit