Modeling of an adsorptive fixed bed reactor for sorption enhanced autothermal reforming of methane using hydrotalcite and lithium zirconate solids

M.H. Halabi, M.H.J.M. Croon, de, J. Schaaf, van der, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelNetherlands Process Technology Symposium
Plaats van productieNetherlands, Veldhoven
Pagina'spp.-1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit