Modeling of all-solid-state thin-film Li-ion batteries: Accuracy improvement

Namdar Kazemi, Dmitri L. Danilov (Corresponding author), Lucas Haverkate, Nancy J. Dudney, Sandeep Unnikrishnan, Peter H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of all-solid-state thin-film Li-ion batteries: Accuracy improvement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen