Modeling of a sorption heat storage reactor using nonlinear autoregressive neural networks

Luca Scapino, Herbert Zondag, Jan Diriken, Camilo Rindt, Adriano Sciacovelli

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of a sorption heat storage reactor using nonlinear autoregressive neural networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen