Modeling of a passive scalar in a turbulent pipe flow using DNS

J. Hoogh, de, J.G.M. Kuerten, J.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelDirect and Large-Eddy Simulation V
Plaats van productieGermany, Munich
Pagina's315-322
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit