Modeling Novel Thermal Transport Phenomena in Semiconductor Nanowires

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bobbert, Peter A., Promotor
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
Datum van toekenning30 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789464191943
StatusGepubliceerd - 30 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit