Modeling nonlinear propagation of ultrasound through inhomogeneous biomedical media

Libertario Demi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

214 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Datum van toekenning5 mrt 2013
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6191-626-6
StatusGepubliceerd - 5 mrt 2013

Citeer dit