Modeling multiple time scales in streamer discharges

A.H. Markosyan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

864 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Dujko, S., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning19 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-167-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit