Modeling life‐cycle inventory for multi‐product biorefinery: tracking environmental burdens and evaluation of uncertainty caused by allocation procedure

Svetlana Obydenkova (Corresponding author), Panos D. Kouris, David M.J. Smeulders, Michael D. Boot, Yvonne van der Meer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling life‐cycle inventory for multi‐product biorefinery: tracking environmental burdens and evaluation of uncertainty caused by allocation procedure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen