Modeling interfaces and particles in viscoelastic fluids

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

683 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Anderson, Patrick D., Promotor
  • Hulsen, Martien A., Co-Promotor
Datum van toekenning27 jun 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-028-0225-2
StatusGepubliceerd - 27 jun 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit