Modeling in air transportation: cargo loading and Itinerary choice

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-108
Aantal pagina's2
Tijdschrift4OR : A Quarterly Journal of Operations Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit