Modeling impact of emerging uncertain time-dependent aggregate activity-travel patterns on individual activity participation and timing decisions

Q. Han, B.G.C. Dellaert, W.F. Raaij, van, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-36
TijdschriftTransportation Research Record
Volume1984
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit