Modeling ignition in engine applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 6th Mediterranean Combustion Symposium (MCS-6), 7-11 June 2009, Corsica, France
Plaats van productieCorsica - France
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit