Modeling fluid flow in fractured media using continuum, network and discrete approaches

K. Vandersteen, J. Carmeliet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 6th International Conference on Creep, Shrinkage & Durability Mechanics of Concrete and Other Quasi-Brittle Materials, M.I.T., Cambridge, USA, August 20-22
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit