Modeling envelope statistics of blood and myocardium for segmentation of echocardiographic images

M.M. Nillesen, R.G.P. Lopata, I.H. Gerrits, L. Kapusta, J.M. Thijssen, C.L. Korte, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling envelope statistics of blood and myocardium for segmentation of echocardiographic images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen