Modeling context-dependent preference formation in multi-stakeholder land development processes using conjoint adaptation experiments

I.I. Janssen, A.W.J. Borgers, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling context-dependent preference formation in multi-stakeholder land development processes using conjoint adaptation experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie