Modeling consumer perception of public space in shopping centers

H. Oppewal, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling consumer perception of public space in shopping centers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen