Modeling and visualization for High Intensity Focused Ultrasound simulations

Daniela Modena

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Hilbers, Peter A.J. , Promotor
  • Westenberg, Michel A., Promotor
Datum van toekenning27 feb 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4990-0
StatusGepubliceerd - 27 feb 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit