Modeling and performance analysis of sequential zone picking systems

J.P. Gaast, van der, M.B.M. Koster, de, I.J.B.F. Adan, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

216 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling and performance analysis of sequential zone picking systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen