Modeling and order reduction for hydraulics simulation in managed pressure drilling

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Schilders, Wil H.A., Promotor
  • van de Wouw, Nathan, Promotor
  • Iapichino, Laura, Co-Promotor
Datum van toekenning10 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5154-5
StatusGepubliceerd - 10 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit