Modeling and optimization of a sequence of chemical cleaning cycles in dead-end ultrafiltration

E. Zondervan, B.H.L. Betlem, B. Blankert, B. Roffel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling and optimization of a sequence of chemical cleaning cycles in dead-end ultrafiltration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen

  Medicijnen en Levenswetenschappen