Modeling and identification of an RRR-robot

D. Kostic, R.H.A. Hensen, A.G. Jager, de, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
319 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling and identification of an RRR-robot'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics

Engineering

Economics, Econometrics and Finance