Modeling and control of image processing for interventional X-ray

A.H.R. Albers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

7863 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling and control of image processing for interventional X-ray'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen