Modeling and control for fusion plasma stabilization by means of a mechanical ECRH launcher at TEXTOR

B.A. Hennen, J.W. Oosterbeek, P.W.J.M. Nuij, M. Steinbuch, E. Westerhof, B.C.E. Vaessen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling and control for fusion plasma stabilization by means of a mechanical ECRH launcher at TEXTOR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie