Modeling and comparison of superconducting linear actuators for highly dynamic motion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
460 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling and comparison of superconducting linear actuators for highly dynamic motion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science

Chemistry