Modeling and analyzing concurrent processes for project performance improvement

J. Lin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Brombacher, Aarnout C., Promotor
  • Chai, K.H., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Wong, Yoke, Co-Promotor
Datum van toekenning16 dec 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1380-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit