Modeling agglomeration of dust particles in plasma

L.S. Matthews, V. Land, Q. Ma, J.D. Perry, T.W. Hyde

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling agglomeration of dust particles in plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie