Modeling 3D bubble heat transfer in gas solid fluidized beds using the CFD-DEM

A.V. Patil, E.A.J.F. Peters, Y.M. Lau, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling 3D bubble heat transfer in gas solid fluidized beds using the CFD-DEM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering