Modelexperiments on the closing behaviour of the natural aortic valve

A.A. van Steenhoven, M.E.H. van Dongen, E.C.J. Vaessen, A.A.M. Wasser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-136
Aantal pagina's2
TijdschriftBiomedizinische Technik
Volume22
Nummer van het tijdschrifts1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1977

Citeer dit