Model Selection and Optimal Control Design for Automatic Greenhouse Climate Control

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

325 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Molengraft, M.J.G. (René), Promotor
  • van Henten, Eldert J., Promotor, Externe Persoon
  • Guerreiro Tomé Antunes, Duarte J., Co-Promotor
Datum van toekenning8 mrt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5220-7
StatusGepubliceerd - 8 mrt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit