Model reduction of synchronized homogeneous Lur'e networks with incrementally sector-bounded nonlinearities

Xiaodong Cheng (Corresponding author), Jacquelien M.A. Scherpen, Fan Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Model reduction of synchronized homogeneous Lur'e networks with incrementally sector-bounded nonlinearities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen