Model order reduction techniques in two-scale solid mechanics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Veroy-Grepl, Karen, Promotor
  • Rokoš, Ondřej, Co-Promotor
Datum van toekenning21 feb. 2024
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5949-7
StatusGepubliceerd - 21 feb. 2024

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit