Model order reduction for nonlinear problems in circuit simulation

A. Verhoeven, T. Voss, P. Astrid, E.J.W. Maten, ter, T. Bechtold

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Model order reduction for nonlinear problems in circuit simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen