Model order reduction for managed pressure drilling systems based on a model with local nonlinearities

S. Naderilordejani, B. Besselink, M.H. Abbasi, G.O. Kaasa, W.H.A. Schilders, N. van de Wouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Model order reduction for managed pressure drilling systems based on a model with local nonlinearities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering