Model order reduction for coupled systems using low-rank approximations

A. Lutowska

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

213 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Model order reduction for coupled systems using low-rank approximations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen