Model-driven engineering in supramolecular systems

T.F.E. Paffen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

358 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • de Greef, Tom F.A., Co-Promotor
Datum van toekenning15 nov. 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4375-5
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit