Model checking Verilog descriptions of cell libraries

M. Raffelsieper, J.W. Roorda, M.R. Mousavi

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Model checking Verilog descriptions of cell libraries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen