Model checking the FlexRay startup phase

S. Cranen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  8 Citaten (Scopus)
  129 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This report describes a discrete-time model of the startup phase of a FlexRay network. The startup behaviour of this network is analysed in the presence of several faults. It is shown that in certain cases a faulty node can prevent the network from communicating altogether. One previously unknown scenario is uncovered.
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's38
  StatusGepubliceerd - 2012

  Publicatie series

  NaamComputer science reports
  Volume1201
  ISSN van geprinte versie0926-4515

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Model checking the FlexRay startup phase'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit