Model checking software: on some new waves and some evergreens

D. Bosnacki, S. Edelkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Model checking software: on some new waves and some evergreens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science