Model-based testing with chi and TorX : a case study of the ASML laser subsystem

N.C.W.M. Braspenning, J.M. Mortel - Fronczak, van de, J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  70 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Within the TANGRAM project, a case study on model-based testing of the ASML laser subsystem has been performed. The approach used in the case study is based on the proposed model-based testing framework, instantiated with state-of-the-art tooling from the TANGRAM project partners: chi as specification language and TorX as test tool. A chi specification model of the laser state behavior and communication interface has been developed. After verification and validation, the model has been used for automatic model-based testing with TorX. Using this approach, discrepancies between the implementation and specification of the laser subsystem have been found.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-23
  Aantal pagina's7
  TijdschriftXOOTIC Magazine
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based testing with chi and TorX : a case study of the ASML laser subsystem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit