Model-based system design methods for vehicular powertrains

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelInternational VDI Conference : CVT in Automotive Applications : Set Screws for Better Efficiency, 21-22 June 2016, Friedrichshafen, Germany
StatusGepubliceerd - 1 jan 2016

Citeer dit